Gồm 15 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Thanh Hà

2. Đ/c: Hoàng Văn Lý

3. Đ/c: Nguyễn Thị Hải Yến

4. Đ/c: Lê Tùng Lam

5. Đ/c: Nguyễn Trường Sơn

6. Đ/c: Dương Thị Bình Minh

7. Đ/c: Nguyễn Thế Anh

8. Đ/c: Trần Quốc Đạt

9. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Phượng

10. Đ/c: Trần Thị Hải Hà

11. Đ/c: Nguyễn Việt Phương

12. Đ/c: Bùi Long

13. Đ/c: Trịnh Tú Tâm

14. Đ/c: Trần Đăng Khoa

15. Đ/c: Nguyễn Đặng Khiêm

Leave a Comment