I. Lịch sử thành lập

Tiền thân là khoa B2 thành lập năm 1958, sau đổi tên thành Khoa Truyền nhiễm, nay là Khoa Bệnh nhiệt đới

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1. Trưởng khoa

BS. Nguyễn Văn Sắc (1958- 1961).

BS. Đồng Đào Năm (1961- 1965).

BS. Phạm Song (1965 – 1981).

BS. Trương Thị Cấn (1981 – 1996).

BS. Bồ Xuân Mỹ Từ (1996 –2008).

BSCKII. Cù Huy Tùng (2008 – 2011).

ThS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến Phụ trách khoa (2012)

2. Phó trưởng khoa:

Bs. Phạm Song

Bs. Trương Thị Cấn

Bs. Bồ Xuân Mỹ

Bs. Đặng Văn Tản

BS. Nguyễn Thị Hải Yến

3. Điều dưỡng trưởng khoa

ĐD. Nguyễn Thị Hành

ĐD. Nguyễn Thị Thu Phương

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Vân (từ 2013 đến nay)

Phó Trưởng khoa: ThS.BS Vũ Hoài Nam (từ 2014 đến nay)

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trần Thị Hồng Vân (từ 2005 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức: 21 trong đó: 06 bác sỹ (Tiến sĩ: 01, Thạc Sĩ: 01, BSCK I: 01, Bác sĩ: 3), 14 điều dưỡng và 01 hộ lý.

Số giường nội trú: 50 giường.

IV. Chức năng-nhiệm vụ

Chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thuộc chuyên ngành truyền nhiễm – bệnh nhiệt đới.

Tham gia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, làm tốt công tác y học dự phòng.

V. Thành tích đạt được

Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm 2016, 2017

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011

Nhiều giấy khen, bằng khen khác về thành tích phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

VI. Định hướng phát triển

Phát triển khoa bệnh nhiệt đới thành khoa chuyên sâu về nghiên cứu, điều trị các bệnh  truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới phù hợp với đối tượng bệnh nhân của bệnh viện.

Tham gia các nghiên cứu lớn, các đề tài khoa học về bệnh nhiệt đới trên thế giới và trong khu vực.

Làm tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng  ứng phó tham gia phòng chống các bệnh dịch.

Leave a Comment