I.   Lịch sử thành lập

          Ngày thành lập: 15/3/2006

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Trưởng khoa: PGS.TS.BS. Công Quyết Thắng (từ 2006 đến nay)

Phó trưởng khoa: ThS. BS. Nguyễn Mạnh Hồng (từ 2017 đến nay)

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trần Thị Thanh Thúy (từ 2013 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức:22ngườigồm: 04 BS (01 PGS.TS.BS , 02 Th.S; 01 BS); 16 ĐD và KTV ( 02 cử nhân ĐH, 05 Cử nhân CĐ, 09 điều dưỡng TC) và 02 hộ lý.

Số giường nội trú: 16

IV. Chức năng nhiệm vụ

Đảm bảo công tác gây mê, phục vụ các ca phẫu thuật tại phòng mổ.

Tham gia gây mê cho các thủ thuật ngoài phòng mổ.

Chăm sóc, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân sau mổ.

Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kĩ thuật cho các tuyến dưới.

V. Định hướng phát triển

Thành lập đơn nguyên chống đau.

Phối hợp với phòng CĐT đào tạo cho cán bộ y tế tuyến dưới, các điều dưỡng Gây Mê –Dụng cụ –Hồi sức, hướng dẫn lâm sàng cho điều dưỡng, y sinh đến thực tập và học viên học việc tại khoa

Tiếp tục duy trì sinh hoạt chuyên đề, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành, xây dựng quy trình cho đội ngũ Bác sĩ, ĐD về Gây mê, Dụng cụ, Hồi sức và Chống đau

Leave a Comment