I. Lịch sử thành lập

         –            Tiền thân là Khoa Dị ứng được thành lập vào tháng 2 năm 1982.

         –            Đổi tên thành khoa Hô hấp- Dị ứng ngày 25 tháng 5 năm 2010.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng khoa:

          –            BS. Phạm Văn Doãn (1982-1986)

          –            BS. Phạm Văn Hòa (Phụ trách khoa 1986 – 1992)

          –            TS. Phạm Thị Cứu (Phụ trách khoa 1992-1993; Quyền trưởng khoa 1993-1995; Trưởng khoa 1995 – 2008 ).

          –            PGS.TS. Trịnh Mạnh Hùng (2008-2014)

2.Phó trưởng khoa:

         –            BS. Phạm Văn Hòa (1982 – 1986)

         –            ThS. Hồ Xuân An (1993 – 2011)

3.Điều dưỡng trưởng khoa

         –            ĐD. Đinh Thủy Nguyên (1982 – 1989)

         –            ĐD. Nguyễn Phương Phụng (1989 – 2005)

II. Cơ cấu tổ chức hiện tại

         –            PGĐ -Trưởng khoa: BSCK II. Nguyễn Trường Sơn (từ năm 2014)

         –            Phó trưởng khoa: ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng (từ năm 2014)

         –            Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đỗ Ánh Vân (từ năm 2011)

         –            Tổng số cán bộ viên chức: 27 người; trong đó: 8 Bác sĩ (BSCK II: 01, Thạc sĩ: 2, Bác sĩ: 5), 18 Điều dưỡng, 01 Hộ lý.

         –            Số giường nội trú: 64 giường.

III. Chức năng nhiệm vụ

         –            Khám, chẩn đoán và điều trị nội trú, ngoại trú cho các đối tượng thuộc chuyên ngành Hô hấp và Dị ứng.

         –            Các kỹ thuật đang được tiến hành: Nội soi phế quản ống mềm, sinh thiết xuyên thành ngực, sinh thiết màng phổi mù, dẫn lưu dịch – khí màng phổi, đo chức năng hô hấp, phản ứng phân hủy mastocyste, tư vấn quản lý điều trị hen phế quản và COPD…

IV. Thành tích đạt được

         –            Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005.

         –            Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2005, 2006, 2016 và 2017.

         –            Bằng khen của Bộ Y tế năm 2015.

         –            Bằng khen Công đoàn ngành Y Tế Việt Nam năm 2002, 2003, 2004 và 2005

         –            Đạt giải Ba Hội thao tuổi trẻ sáng tạo năm 2017.

 V. Định  hướng phát triển

         –            Phát huy hiệu quả phòng quản lý hen và COPD.

         –            Tiếp tục phát huy tốt các kỹ thuật đã được triển khai.

         –            Triển khai các kỹ thuật: thở máy không xâm nhập, xét nghiệm prick test với các loại dị nguyên, phục hồi chức năng hô hấp, gây dính màng phổi bằng thuốc, hóa chất, nội soi màng phổi chẩn đoán và điều trị, nội soi phế quản can thiệp…

Leave a Comment