I. Lịch sử thành lập

–       Ngày thành lập: 15/6/2012

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

     

1. Trưởng khoa:

–  PGS.TS Đỗ Trung Quân (kiêm nhiệm từ 2012 – 2017)

2. Phó trưởng khoa:

–       Ths.Bs. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2012 – 2017)

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại: 

–    Trưởng Khoa: TS.BS  Nguyễn Thị Thanh Thủy (từ 2/2018 đến nay)

–       Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Khắc Dương (từ 2012 đến nay)

–       Tổng số cán bộ viên chức: 22 người; trong đó: 7 Bác sỹ (01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 05 bác sĩ); 14 điều dưỡng (02 cử nhân điều dưỡng, 12 điều dưỡng trung học) và 01 hộ lý.

–       Tổng số giường bệnh: 40

IV. Chức năng nhiệm vụ:

–       Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân thuộc chuyên khoa nội tiết.

–       Tham gia đào tạo về lĩnh vực nội tiết và đái tháo đường.

–       Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

–       Tham gia đào tạo học viên của Viện đái tháo đường và trường Đại học y Hà nội và Đại học Thăng long.

–       Tham gia các đề tài cấp quốc gia về dịch tễ học bệnh đái tháo đường; thực hiện các đề tài cơ sở.

V. Những thành tích nổi bật:

–       Nhiều nhân viên của khoa đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của của Bộ trưởng Bộ Y tế.

–       Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017.

VI. Định hướng phát triển:

–       Đẩy mạnh công tác chăm sóc và điều trị bàn chân đái tháo đường.

–       Siêu âm tuyến giáp tại khoa.

Tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên khoa.

Leave a Comment