I. Lịch sử thành lập:

     Khoa Tiêu hóa: được thành lập từ năm 1965

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1.Trưởng khoa

         –            BS. Mai Văn Thông

         –            BS. Lê Văn Mỹ

         –            GS. Nguyễn Ngọc San

         –            TS. Đinh Quý Lan

         –            PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh

2.Phó khoa tiền nhiệm:

         –            BS. Đặng Kim Sơn

         –            BS. Hoàng Thị Nhung

         –            BS. Nguyễn Thị Minh

         –            BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

         –            BSCK II. Đinh Quý Minh

3.Điều dưỡng trưởng khoa:

         –            Y tá Trần Thị Mỹ Kiên

         –            Y tá Quách Thị Lan

         –            Y tá Nguyễn Văn Thân

         –            Y tá Nguyễn Thị Hoa

         –            ĐDTH . Nguyễn Thanh Thủy

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

         –            Trưởng khoa: BSCK II. Đinh Quý Minh (từ 2011 đến nay)

         –            Phó Khoa: BSCK II. Nguyễn Thị Song Thao (từ 2012 đến nay)

         –            Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Phạm Bích Thủy (từ 2004 đến nay)

         –            Tổng số cán bộ viên chức: 24 người (23 biên chế và 01 hợp đồng);  trong đó: 7 bác sĩ (02 BS CKII, 01 thạc sĩ, 01 BS CKI, 03 bác sĩ đa khoa), 14 điều dưỡng (02 CNĐD, 02 ĐDCĐ, 12 ĐDTH) và 01 hộ lý.

         –            Số giường nội trú: 45 giường.

IV. Chức năng-nhiệm vụ

         –            Khám, điều trị nội trú các bệnh thuộc chuyên khoa tiêu hóa.

         –            Thực hiện các kỹ thuật của chuyên ngành tiêu hóa như: Nội soi dạ dày tá tràng và nội soi đại tràng gây mê, nội soi phóng đại và nhuộm màu, cắt polyp đường tiêu hóa, cầm máu nội soi, nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi, đặt stent đường mật qua nội soi (ERCP), đặt stent đường mật qua da, đặt stent thực quản dưới DSA, mở thông dạ dày ra da qua nội soi (percutaneous endoscopic gastrostomy – PEG), cắt mảng niêm mạc ống tiêu hóa  trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm, điều trị khối u gan bằng các phương pháp can thiệp…

         –            Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo học viên cho các tuyến dưới.

 V. Thành tích của khoa

         –            Giải Nhì Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ 1995.

         –            Giải Nhất Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ năm 1999. 

VI. Hướng phát triển

         –            Thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh nội trú.

         –            Phát triển kỹ thuật mới như: Siêu âm nội soi, dẫn lưu nang tụy vào dạ dày, chọc hút u tụy dưới siêu âm nội soi.

         –            Tích cực cập nhật kỹ thuật can thiệp chuyên ngành tiêu hóa.

         –            Tăng thêm số giường bệnh nội trú: 50-60.

Leave a Comment