I. Lịch sử thành lập:

– Khoa Nội Thận tiết niệu được thành lập vào tháng 8/1979.

– Khoa Lọc máu được thành lập ngày 23/12/1998.

– Khoa Thận tiết niệu – Lọc máu được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai khoa

Nội Thận tiết niệu và khoa Lọc máu vào ngày 1/1/2014.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Khoa Thận tiết niệu

1.1 Trưởng khoa:

– BS Nguyễn Trọng Khiết (1980-1995)

– BSCKII Tô Thị Ngọc (1995-2004)

– TS.BS Trương Thị Tuyết (2004-2010)

1.2 Phó Trưởng khoa:

– BS Dương Văn Kết

1.3 Điều dưỡng trưởng khoa:

– ĐD Hoàng Lệ Thủy (1980-1986)

– ĐD Trần Thị Dùng (1986-2005)

– CNĐD Nguyễn Thị Hải Yến (2005-2016)

2. Khoa Lọc máu

2.1 Trưởng khoa:

– BSCKI Trần Ngọc Lân (2000-2012)

2.2 Phó Trưởng khoa:

– BSCKII Cù Tuyết Anh

2.3 Điều dưỡng trưởng khoa:

– ĐD Nguyễn Thị Hồng (1998-2003)

– ĐD Phạm Thị Tính (2003-2006)

– CNĐD Nguyễn Thị Quốc Khánh (2006-2015)

III. Cơ cấu tổ chức:

– Trưởng khoa: TS.BS Nguyễn Văn Tín (từ 2010 đến nay).

– Phó Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Lê Hoa (từ 2011 đến nay).

– Điều dưỡng trưởng: CNĐD Trần Thị Hương (từ 2016 đến nay).

– Tổng số cán bộ viên chức: 36 người; gồm:

09 bác sỹ (01 tiến sỹ, 01 BSCKI, 02 thạc sỹ,

05 bác sỹ đa khoa), 22 điều dưỡng (07 CNĐH,

01 CNCĐ, 14 ĐDTH), 02 KTV và 03 hộ lý.

– Số giường nội trú: 41 giường. h Chức năng, nhiệm vụ:

– Khám ngoại trú và điều trị nội trú người bệnh thận tiết niệu nội khoa.

– Thực hiện các kỹ thuật lọc máu cho người bệnh suy thận cấp, suy thận mạn, suy gan cấp và ngộ độc…

– Theo dõi và điều trị sau ghép thận.

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm công tác chỉ đạo tuyến theo nhiệm vụ được phân công.

IV. Thành tích đạt được:

– Tổ chức thành công sinh hoạt khoa học chuyên đề Lọc máu ở khu vực phía Bắc tháng 4/1996 có 150 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự với 6 báo cáo của các thành viên trong khoa.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1992.

– Triển khai thành công kỹ thuật HDF online 2016.

– Nhiều năm liền đạt Tập thể lao động xuất sắc.

V. Định hướng phát triển:

– Tiếp tục quản lý, chẩn đoán, điều trị tốt bệnh nhân thuộc diện ngoại trú, nội trú, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

– Triển khai thêm máy HDF online.

– Triển khai kỹ thuật mới: nội soi bàng quang ống mềm, siêu âm hệ thận tiết niệu, niệu động học, máy tán sỏi ngoài cơ thể.

Leave a Comment