I. Lịch sử thành lập

Ngày28/3/1958 khoa Xét nghiệm được thành lập gồm ba chuyên nghành: Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh do BS. Phạm Văn Doãn phụ trách;

Năm 1968 tách khoa Xét nghiệm thành 3 khoa Vi sinh, Hóa sinh và Huyết học.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng khoa:

BS.Trần Dzũ (1969 – 1978 đã mất)

BS.Vũ Hương Hồi (1978 – 1983)

TS.Nguyễn Văn Hòa (1983 – 2015)

TS. Trương Công Duẩn (Phụ trách khoa kiêm nhiệm từ 2015 – 2016).

2.Phó trưởng khoa:

TS.BS. Nguyễn Lê Hải (2016 – 2017).

3.Kỹ thuật viên trưởng khoa:

KTV. Trịnh Minh Hương (1980 –  2002).

III. Cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa: TS.BS. Nguyễn Lê Hải (từ 2017 đến nay)

KTV trưởng khoa: ThS.Trần Thu Hà (từ 2002 đến nay)

Tổng số nhân lực: 07 cán bộ nhân viên; trong đó: 01 tiến sỹ, 01bác sỹ, 04 kỹ thuật viên (01 thạc sỹ, 01 ĐH, 01 CĐ, 01 TH) và 01 hộlý.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Tiến hành các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng bao gồm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm …chủ yếu bao gồm: các xét nghiệm nuôi cấy, định danh vi khuẩn, làm kháng sinh đồ và các xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán.

Kiểm soát tình hình nhiễm khuẩn của người bệnh tại bệnh viện, đề nghị các biện pháp can thiệp, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tham gia hội chẩn và tư vấn về sử dụng kháng sinh.

Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

V. Thành tích đạt được

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2016.

Bằng khen của Công đoàn quận Hai Bà Trưng năm 2005.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2005.

VI. Hướng phát triển

Tiến hành các nghiên cứu, giám sát về nhiễm trùng bệnh viện (các vi khuẩn gây bệnh thường gặp và tình hình kháng kháng sinh; các yếu tố nguy gây nhiễm trùng bệnh viện).

Phát triển các kỹ thuật hiện đại trong nuôi cấy, định danh vi khuẩn, và thử tính nhạy cảm với kháng sinh bằng hệ thống máy tự động.

Hợp tác với các tổ chức quốc tế, phát triển kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán và theo dõi các tác nhân gây bệnh: lao, viêm gan, vi nấm, ký sinh trùng…

Leave a Comment