I. Lịch sử thành lập

Ngày thành lập: được tách từ khoa Dược vào tháng 3 năm 1974.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng phòng:

Dược sĩ Nguyễn Đình Bính (1974 – 1983).

Kỹ sư Nguyễn Hữu Long (1983 – 2003).

Kỹ sư Phạm Đức Hiền (2003 – 2010).

2.Phó trưởng phòng:

Kỹ sư Phạm Đức Hiền (1983 – 2003).

Kỹ sư Lữ Văn Hùng (1997 – 2010).

III.Cơ cấu tổ chức hiện tại

– Trưởng phòng: Kỹ sư Lữ Văn Hùng (từ 2010 đến nay)

– Phó trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Ngọc Hưng (từ 2014 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức: 12 người; trong đó: 07 kỹ sư, 02 dược sỹ và 03 nhân viên kỹ thuật.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Quản lý mua sắm, bảo trì, sửa chữa các chủng loại thiết bị:

+ Trang thiết bị y tế.

+ Hệ thống thang máy.

+ Hệ thống điều hòa trung tâm và điều hòa cục bộ.

Quản lý cung ứng sử vật tư y tế tiêu hao.

Quản lý kho vật tư tiêu hao y tế, kho văn phòng phẩm và hàng hành chính quản trị khác.

Xây dựng kế hoạch trang bị ngắn hạn, dài hạn về thiết bị y tế cho toàn bệnh viện.

Đánh giá hiệu quả khai thác thiết bị y tế, kiểm kê đánh giá tình trạng hoạt động và xây dựng quy trình vận hành, nội quy quản lý thiết bị y tế và vật tư y tế…

V. Thành tích đạt được

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2008 và 2009.

VI. Hướng phát triển

Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được và thường xuyên cập nhật kiến thức, kĩ thuật, công nghệ cao như: hệ thống chụp mạch (Angio); hệ thống chụp cắt lớp 256 dãy (CT – scanner); hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3Tesla; hệ thống SPEC – CT; hệ thống X-quang số hóa trực tiếp (DR); Thiết bị chẩn đoán và điều trị ung thư; Thiết bị mổ tim hở, cung cấp đầy đủ vật tư y tế…

Tích cực hợp tác với các Viện, trường để phát huy năng lực và phục vụ hài lòng người bệnh.

Ưu tiên xây dựng, điều chỉnh và bổ sung quy trình, quy định chuyên môn, tạo điều kiện để anh em làm việc một cách chủ động và chuyên nghiệp.

Tăng cường kiểm tra quản lý sử dụng VTYT tại các khoa, phòng.

Đầu tư nghiên cứu tự sửa chữa các thiết bị y tế đảm bảo chủ động phục vụ.

Leave a Comment