Bệnh viện Hữu Nghị nỗ lực đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Bệnh viện Hữu Nghị tiếp tục duy trì kiểm tra giám sát theo dõi công tác phòng chống dịch, thiết lập môi trường bệnh viện an toàn để người dân yên tâm khi đến…

Đọc tiếp