Sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Ca lâm sàng rách chóp xoay khớp vai điều trị bằng phẫu thuật nội soi”

Ngày 01/06/2022 BV Hữu nghị tổ chức Sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Ca lâm sàng rách chóp xoay khớp vai điều trị bằng phẫu thuật nội soi” do ThS Nguyễn Mạnh Linh Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình báo cáo Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học :

Đọc tiếp