Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Thái Bình đến học tập trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu Nghị về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh có yếu tố nguy cơ tim mạch sau điều trị covid19

Từ ngày 14 đến ngày 15/04/2023 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Thái bình đã tới học tập trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh có yếu tố nguy cơ tim mạch sau điều trị Covid 19. Thay mặt lãnh đạo BV Hữu Nghị TS Bùi Long –…

Đọc tiếp