Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c: Hoàng Văn Lý

2. Đ/c: Nguyễn Việt Phương

3. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Thủy

4. Đ/c: Nguyễn Ngọc Thắng

5. Đ/c: Bùi Long

6. Đ/c: Trương Xuân Thành

7. Đ/c: Trần Thị Hương Thủy

8. Đ/c: Nguyễn Văn Long

9. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hằng

10. Đ/c: Trần Thu Hương

11. Đ/c: Lê Xuân Hà

Leave a Comment