Ngày 13.05.2022, Bệnh viện Hữu Nghị đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ môn tim mạch – Trường Đại học y Hà nội – Viện tim mạch Việt Nam. Hai đơn vị nhất trí cùng nhau hợp tác về về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp

Bệnh viện Hữu Nghị đồng ý là cơ sở thực hành cho sinh viên đại học, sau đại học, sinh viên người nước ngoài của Bộ môn Tim mạch. Bệnh viện Hữu Nghị đồng ý để cho giảng viên của Bộ môn Tim mạch tham gia khám chữa bệnh, hướng dẫn học viên tại Bệnh viện Hữu Nghị. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng. Chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến các nội dung hợp tác về nghiên cứu. Chuyển giao kỹ thuật trong đó :Viện Tim mạch Việt Nam – Bộ môn Tim mạch giúp Bệnh viện Hữu Nghị triển khai các kỹ thuật về lâm sàng, cận lâm sàng chuyên ngành Nội tim mạch, Tim mạch can thiệp khi Bệnh viện có nhu cầu. Bên cạnh đó  Bộ môn Tim mạch đồng ý để cho cán bộ của Bệnh viện Hữu Nghị tham gia hướng dẫn thực hành, nghiên cứu khoa học, Hội đồng Bảo vệ tại Bộ môn Tim mạch. Viện Tim mạch Việt Nam và Bộ môn Tim mạch hỗ trợ cập nhật kiến thức đến các cán bộ y tế, đặc biệt đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, của Bệnh viện về kiến thức chuyên ngành, kiến thức sư phạm và các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Leave a Comment