Chiều ngày 30.10.2020,Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao quyết định tái bổ nhiệm  –  BSCKII Nguyễn Việt Phương -Tiếp tục giữ chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt -Bệnh viện Hữu Nghị.

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao quyết định tái bổ nhiệm BSCKII Đào Trọng Thành -Tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Khám bệnh B–Bệnh viện Hữu Nghị;

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao quyết định tái bổ nhiệm  ĐDCK1 Trương Văn Lý  –Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tổng hợp A – Tiếp tục giữ chức vụ Điều Dưỡng trưởng khoa Nội tổng hợp A – Bệnh viện Hữu Nghị .

Thay mặt lãnh đạo BV, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị mong muốn các đ/c được tái bổ nhiệm sẽ phát huy được nhiệt huyết của mình cống hiến cho BV và vì sức khỏe của nhân dân hết mình phục vụ.

Leave a Comment