Chiều ngày 27.05.2022, Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao Quyết định tái bổ nhiệm ThS.KS Trương Xuân Thành – Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin-Bệnh viện Hữu Nghị

Thay mặt lãnh đạo BV, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị mong muốn ThS.KS Trương Xuân Thành được tái bổ nhiệm sẽ phát huy được kết quả đã đạt được tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của BV ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh viện của BV Hữu Nghị

Leave a Comment