Với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng nhiễm khuẩn bệnh viện cho mạng lưới KSNK , Bác sỹ và Điều Dưỡng mới tuyển dụng năm 2022, Ngày 23.06.2023 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức lớp tập huấn nhằm hướng dẫn các nội dung: Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa bổ sung dựa trên đường lây truyền. Vệ sinh tay trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, hướng dẫn thực hành vệ sinh tay; Quản lý chất thải y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh; Nguyên tắc vai trò Khử khuẩn – Tiệt khuẩn dụng cụ y tế, Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh , Nội dung cơ bản của Thông tư 16/20218 TT- BYT …

Thông qua tập huấn, góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đồng thời tránh lây lan mầm bệnh từ bệnh viện ra cộng đồng và phòng ngừa mầm bệnh lây lan từ cộng đồng vào bệnh viện, giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Sau khi tham gia lớp tập huấn này, các học viên về lại khoa sẽ ứng dụng những kiến thức, kỹ năng học được để triển khai công tác phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn và các quy trình, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt đối với việc thực hành vệ sinh tay và vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, qua đó góp phần cải thiện chất lượng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.

Leave a Comment