Ngày 09.06 Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức hội nghị biểu dương Công nhân viên chức lao động giỏi ngành Y tế năm 2022 và trao giải cuộc thi Ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế” lần thứ 5

Bệnh viện Hữu Nghị đã vinh dự có 3 đoàn viên được biểu dương Công nhân viên chức lao động giỏi ngành Y tế năm 2022 và 1 cá nhân trao giải 3 cuộc thi Ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế” lần thứ 5

Đây là những ghi nhận và đánh giá của Công đoàn ngành Y tế đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động và sáng tạo

  Những ghi nhận kịp thời này góp phần cổ vũ động viên người lao động , tạo động lực để có không ngừng phấn đấu rèn luyện và hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân./.

Leave a Comment