Chiều ngày 02.10.2020,Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao Quyết định bổ nhiệm TS.BS Đinh Xuân Thành – Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Hành chính quản trị  – giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị  -Bệnh viện Hữu Nghị; Quyết định bổ nhiệm ĐDCĐ Đặng Xuân Trường  –giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng Khoa Cấp cứu  – Bệnh viện Hữu Nghị và Quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Thế Anh – Phó giám đốc BV Hữu Nghị kiêm trưởng  Khoa Khám bệnh B- Bệnh viện Hữu Nghị.

     PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị kỳ vọng và mong muốn các đ/c được bổ nhiệm sẽ phát huy kinh nghiệm và thành tích đã đạt được trong thời gian qua tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong vai trò và nhiệm vụ mới vì sự phát triển của bệnh viện.

 

 

Leave a Comment