Chiều ngày 18.03.2021 BV Hữu nghị đã tổ chức tập huấn thông tư 18 của Bộ y tế hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện cho mạng lưới dinh dưỡng TS Nguyễn Thế Anh tới dự và chỉ đạo

Các thành viên trong mạng lưới dinh dưỡng đã được nghe Ths BS Nguyễn Thị Tám – Trưởng Khoa Dinh Dưỡng – Tiết chế phổ biến những điểm mới trong thông tư .

Qua đó các thành viên trong mạng lưới hiểu rõ hơn các quy định để từ đó triển khai tại các khoa cho hiệu quả và đúng với các quy định góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của lớp tập huấn :

Leave a Comment