Ban chấp hành Đảng uỷ

Gồm 15 đồng chí: 1. Đ/c: Nguyễn Thanh Hà 2. Đ/c: Hoàng Văn Lý 3. Đ/c: Nguyễn Thị Hải Yến 4. Đ/c: Lê Tùng Lam 5. Đ/c: Nguyễn Trường Sơn 6. Đ/c: Dương Thị Bình Minh 7. Đ/c: Nguyễn Thế Anh 8. Đ/c: Trần Quốc Đạt 9. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Phượng 10. Đ/c: Trần Thị Hải Hà 11. Đ/c:…

Đọc tiếp