Khoa Dinh Dưỡng

I. Lịch sử thành lập: –       Khoa được thành lập cùng với sự ra đời của bệnh viện, ngày 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng khoa: –       BS. Hoàng Thị Ngọc Kiểm –       Ông Nguyễn Đức Khảnh –       BS. Đỗ Thị Thu Huyền –       PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán (Phụ trách Khoa từ 14/3/1984; Quyền trưởng khoa từ 8/1/1985;…

Đọc tiếp

Khoa Dược

I. Lịch sử thành lập          –            Khoa Dược được thành lập tháng 6 năm 1956 tại Bệnh viện Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm đỏ Liên Xô. Tháng 3 – 1958 sát nhập Viện 303 với Bệnh viện Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm đỏ Liên Xô và mang tên Bệnh viện Hữu Nghị…

Đọc tiếp

Khoa Vi Sinh

I. Lịch sử thành lập Ngày28/3/1958 khoa Xét nghiệm được thành lập gồm ba chuyên nghành: Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh do BS. Phạm Văn Doãn phụ trách; Năm 1968 tách khoa Xét nghiệm thành 3 khoa Vi sinh, Hóa sinh và Huyết học. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng khoa: BS.Trần Dzũ (1969…

Đọc tiếp

Khoa Hoá Sinh

I. Lịch sử thành lập          –            Ngày 28/3/1958 khoa Xét nghiệm được thành lập gồm ba chuyên nghành: Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh do BS. Phạm Văn Doãn phụ trách;          –            Năm 1968 tách khoa Xét nghiệm thành 3 khoa Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng khoa:          –            BS.…

Đọc tiếp

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

I. Lịch sử thành lập.          –            Khoa thành lập năm 1958 với tên gọi ban đầu là Khoa Điện quang.          –            Từ năm 1998 khoa được đổi tên là Khoa Chẩn đoán Hình ảnh. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng khoa:          –            GS. Hoàng Kỷ (1962 – 1975)          –            GS.TS.TTND. Hoàng Đức Kiệt (1974 – 2004) 2. Phó…

Đọc tiếp