Khoa Ngoại tổng hợp

I. Lịch sử thành lập: –       Ngày thành lập: năm 1958. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng khoa: –       GS. Nguyễn Xuân Tỵ –       BS. Nguyễn Phụng –       BS. Trần Trí –       PGS. Hoàng Kim Tịnh (1972 – 1987) –       GS.TS. Nhà giáo nhân dân Đỗ Đức Vân (1988 – 1990) –       GS. Nhà giáo nhân dân. Đặng Hanh Đệ (1990 –…

Đọc tiếp

Khoa Gây mê hồi sức

I. Lịch sử thành lập:           Ngày thành lập: 15/3/2006 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: Trưởng khoa: PGS.TS.BS. Công Quyết Thắng từ 2006 đến 2018 III. Cơ cấu tổ chức hiện tại: Phụ trách khoa: TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng (từ 2018 đến nay) Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Sáu Nguyên (từ 2/2021 đến nay) Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trần…

Đọc tiếp

Khoa Hô hấp – Dị ứng

I. Lịch sử thành lập          –            Tiền thân là Khoa Dị ứng được thành lập vào tháng 2 năm 1982.          –            Đổi tên thành khoa Hô hấp- Dị ứng ngày 25 tháng 5 năm 2010. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1.Trưởng khoa:           –            BS. Phạm Văn Doãn (1982-1986)           –            BS. Phạm Văn Hòa (Phụ trách khoa 1986 – 1992)…

Đọc tiếp

Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

I. Lịch sử thành lập Khoa Hồi sức cấp cứu được thành lập vào năm 1978 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng khoa          –            GS. Bùi Thế Kỳ          –            GS.TS. Nguyễn Mạnh Phan          –            TS. Ngô Xuân Sinh          –            TS. Nguyễn Đạt Nguyên 2. Phó trưởng khoa          –            TS. Nguyễn Đạt Nguyên          –            PGS.TS. Lê Văn Thạch          –            TS. Trịnh yên Bình…

Đọc tiếp

Khoa Cấp cứu

I. Lịch sử thành lập: Tiền thân là Khoa Cấp cứu lưu được thành lập từ năm 1978. Từ ngày 4/6/2003, được Bộ Y Tế ra quyết định đổi tên thành Khoa Cấp cứu II.Lãnh đạo tiền nhiệm          –            Bs Mai Thị Kim Khánh          –            Bs Bồ Xuân Mỹ          –            Bs Nguyễn Văn Hòa          –            Ts.Bs Đinh Quý Lan…

Đọc tiếp

Khoa Khám chữa bệnh – TYC

I.  Lịch sử thành lập : –         Tiền thân là Khoa Khám bệnh theo yêu cầu thành lập ngày 11/4/2004. –         Khoa Điều trị theo yêu cầu thành lập ngày 01/11/2005 . –         Ngày 01/3/2012  sáp nhập hai khoa trên thành khoa Khám, chữa bệnh theo yêu cầu. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng khoa: 1.1. Khoa Khám…

Đọc tiếp