Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội

I.Lịch sử thành lập            –            Ngày thành lập: 01/09/2014 II.Cơ cấu tổ chức hiện tại            –            Trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Hồng Hoa Phụ trách phòng: từ 1/9/2014 đến 31/1/2015 Trưởng phòng: từ 1/2/2015 đến nay            –            Phó trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Thị Thúy Vinh (từ 2016 đến nay).            –            Tổng số cán bộ viên chức gồm: 05 người; trong đó 02 thạc sỹ, 01dược…

Đọc tiếp

Phòng Hành chính quản trị

I. Lịch sử thành lập:        Thành lập ngày 28/3/1958, tiền thân  là tổ hành chính. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng phòng –  Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984) –  Lê Quang Ân (1985-1994) –  Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009) – Phạm Đức Tuấn Hùng (2010-2018) 2. Phó trưởng phòng –  Đỗ Thị Cầm…

Đọc tiếp

Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

I. Lịch sử thành lập          –            Ngày thành lập: ngày 04 tháng 6 năm 2003 với tên gọi Phòng Chỉ đạo tuyến.          –            Ngày 01 tháng 12 năm 2010 kiện toàn và đổi tên thành Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.          –            Tháng 7 năm 2012, nhận bàn giao công tác Nghiên cứu khoa học từ Phòng Kế…

Đọc tiếp

Phòng Điều dưỡng

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: Năm 1992 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:                           – YS. Nguyễn Xuân Lục (1992 -1993)   – ĐDTH. Phạm Thị Nhẫn (1993 – 2.Phó trưởng phòng:   – CĐĐD. Đặng Thị Kỷ (1993 –   – CNĐD. Nguyễn Thị Hồng Lam (2005 –   – CNĐD. Dương Thị Bình…

Đọc tiếp

Phòng Công nghệ thông tin

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 01/12/2010 theo quyết định số: 248/QĐ-HN-TCCB ngày 25/11/2010 Cơ cấu tổ chức Trưởng phòng: ThS.KS. Trương Xuân Thành (từ 2012 đến nay) Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó 02 thạc sỹ, 03 kỹ sư CNTT, 02 cử nhân cao đẳng CNTT, 01 công nhân kỹ thuật. II. Chức năng nhiệm vụ…

Đọc tiếp

Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:    – Ông Nguyễn Thành Thực – Ông Dương Văn Thịnh – BSCC.TTND. Nguyễn Xuân Hướng (1981 – 1992)    – CN. Hà Văn Ký (1992 – 2008)    – ThS.DS. Đào Thị Hằng (4/2008 – 11/2017) 2.Phó trưởng phòng:  …

Đọc tiếp

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

I. Lịch sử thành lập:          –            Ngày thành lập: 1958 tiền thân là  Phòng Y vụ.          –            Được đổi tên thành  Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 1992 II. Lãnh đạo tiền nhiệm (tính từ năm 1966 đến nay) 1.Trưởng phòng          –            BS. Lê Lân          –            BS. Phạm Thị Kim Thu          –            BS. Nguyễn Trọng Anh          –            BS. Phạm Văn Thông          –            BS.…

Đọc tiếp