1. Thời gian nhận Phiếu đăng kí dự tuyển: Từ 6/5/2022 – 6/6/2022

2. Thí sinh nộp Phiếu đăng kí dự tuyển theo một trong ba cách sau:

Cách 1: Nộp trực tiếp Phiếu đăng kí dự tuyển tại phòng Tổ chức Cán bộ – tầng 3 nhà số 8, Bệnh viện Hữu Nghị, số 1 Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Thời gian nhận Phiếu đăng kí dự tuyển: 14h-16h các ngày làm việc)

Cách 2: Gửi Phiếu đăng kí dự tuyển theo đường bưu chính cùng địa chỉ trên (thời gian nộp tính theo dấu bưu điện)

Cách 3: Nộp Phiếu đăng kí dự tuyển theo liên kết bên dưới:

– Hướng dẫn đăng ký dự tuyển (áp dụng cho thí sinh nộp trên website)

3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển :

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Leave a Comment