Bệnh viện Hữu Nghị xin thông báo bảng giá và danh mục Dịch vụ kỹ thuật Khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện theo quyết định số 522/QĐ-BVHN

522 QD-BVHN161

 

Phụ lục bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh theo yêu cầu theo quyết định 1068/QĐ-BVHN ngày 28/12/2015 tại Bệnh viện Hữu Nghị

Gia YC theo QDD 1068

QĐ 818/QĐ-BVHN V/v Ban hành Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính CT 256 dãy áp dụng tại BVHN

CamScanner 04-20-2021 13.44

Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1328/BVHN ngày 31/12/2018 của Bệnh viện Hữu Nghị)

giá-DV-QD-1328