Bệnh viện Hữu Nghị xin thông báo bảng giá và danh mục Dịch vụ kỹ thuật Khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện theo quyết định số 522/QĐ-BVHN.

 

522 QD-BVHN161

 

Phụ lục bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh theo yêu cầu theo quyết định 1068/QĐ-BVHN ngày 28/12/2015 tại Bệnh viện Hữu Nghị

Gia YC theo QDD 1068