webmail

 

 

Phòng kế hoạch tổng hợp

 I. Lịch sử thành lập:

     Phòng KHTH được thành lập năm 1958 với tên gọi là phòng Y vụ, đến năm 1992 đổi tên thành phòng KHTH.

II. Cơ cấu tổ chức:

- Phó trưởng phòng kiêm nhiệm: ThS.Bs. Thái Thị Phương Thảo

- Tổng số : 08 viên chức.

- Các bộ phận:

            + Khám bệnh, chữa bệnh.

            + Cấp, đổi sổ y bạ theo các qui định chế độ của BTCTW

            + Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện.

            + Y tế cơ quan.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

* Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc, có các chức năng:

            + Quản lý và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

            + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

            + Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

            + Phối hợp với bảo hiểm y tế thực hiện các công tác nghiệp vụ và thanh toán viện phí.

* Nhiệm vụ:

            + Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch hoạt động.

            + Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viên.

            + Tổ chức, điều hoà phồi hợp công tác giữa các khoa phòng.

            + Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

            + Tổ chức và triển khai các tổ y tế phục vụ các kỳ họp của Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ và các đoàn Nguyên thủ Quốc gia sang thăm Việt Nam.

            + Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định.

            + Xây dựng qui hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt.

            + Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác bệnh viện.

            + Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ.

          + Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn KT cho tuyến dưới.

            + Phụ trách công tác y tế cơ quan và công tác thư viện cũng như những công tác đặc biệt của bệnh viện.

IV. Thành tích đạt được: 

qua 55 năm hoạt động, tập thế công chức, viên chức của phòng KHTH luôn luôn đoàn kết chặt chẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phòng đã đạt được nhiều thành tích và được tặng thưởng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế, Công đoàn ngành, Quận ...

V. Hướng phát triển:

- Phối hợp với các phòng ban của bệnh viện xây dựng dự án thành lập tổ kiểm  định chất lượng khám và điều trị.

VI. Một số hình ảnh hoạt động:
 
 
Hình ảnh tập thể cán bộ phòng KHTH
 
 
 
Trưởng phòng BS.CKI Phạm Ngọc Tạo
 
 
 
Hình ảnh cán bộ nhân viên thực hiện công tác chuyên môn
 
 
 
Hình ảnh cán bộ nhân viên thực hiện công tác chuyên môn

VII. Trưởng phó phòng qua các thời kỳ: (từ năm 1966)

* Trưởng phòng:

- BS. Hoàng Tuấn: từ 1958 đến 1962.

- BS. Phạm Văn Doãn: chủ nhiệm khoa Huyết học kiểm trưởng phòng Y vụ, từ - 1962 đến 1964.

- Y sĩ Nguyễn Thị Miên:  từ 1964 đến 1966.

- BS. Lê Lân: từ 1966 đến 1978.

- BS. Phạm Kim Thu: từ 1978 đến 1987.

- BS. Nguyễn Trọng Anh: từ 1987 đến 2000.

- BS. Phạm Văn Thông : từ 2000 đến 2008.

- BS. Phạm Ngọc Tạo: từ 2008 - 2011

- ThS Bs Nguyễn Thị Hải Yến 2012 - 2015

- Ths Bs Lê Tùng Lam 2017

* Phó trưởng phòng:

- BS. Phạm Văn Thông: từ 1981 đến 2000.

- Y sĩ Nguyễn Xuân Lục: từ 1989 đến 1992.

- BS. Phạm Ngọc Tạo: từ 1998 đến 2008.

- TS. Hoàng Công Thực: từ 2009 đến nay.

- ThS. Nguyễn Thị Hải Yến: từ 2012 - 2015

- Ths. Lê Tùng Lam: từ 2015 -2016

- Ths Thái Thị Phương Thảo: từ 2015 đến nay

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 05 Tháng 12 2017 08:17
Đánh giá
(2 phiếu)
Đọc 23148 lần
Xem thêm trong thể loại này: Phòng Tổ chức cán bộ »

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2
skype skype
Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2

Đường dây nóng:  19009095

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3972 2231 - 04 3972 2232  

Website: Http://benhvienhuunghi.vn - Http://huunghihospital.vn  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.