webmail

 

 

Phòng Tài chính Kế toán

 

I. Lịch sử thành lập :

- Ngày 28/3/1958  với tên gọi: Phòng Tài vụ - Hành chính

- Năm 1966 tách thành 2 phòng và được gọi là phòng Tài vụ

-Tên gọi hiện nay: Phòng Tài chính kế toán.

II. Cơ cấu tổ chức: 

* Lãnh đạo phòng:

+ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: ThS Nguyễn Văn Long

+ Phó Trưởng phòng: CN Nguyễn Anh Tùng

+ Phó Trưởng phòng: ThS Phạm Thị Giang

 


Nhân lực hiện tại 24  trong đó:

+ Thạc sỹ: 03

+ Cử nhân kinh tế: 10

+ Kỹ sư: 01

+ Cao đẳng: 04

+ Kế toán trung học: 04

* Các phần việc cụ thể trong phòng:

+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính chung Bệnh viện gồm 12 nhân lực với các phần việc sau:

- Quản lý chung, lập dự toán, kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác kế toán Bệnh viện, tổng hợp báo cáo Quyết toán Ngân sách Nhà nước và cân đối thu – chi hàng quí, năm toàn bộ các nguồn kinh phí của Bệnh viện (Nguồn Ngân sách cấp, thu viện phí và các dịch vụ khác)

- Quản lý thanh toán các chế độ cho cán bộ viên chức và các hoạt động thanh toán của Bệnh viện (Thanh toán lương, PC lương, thanh toán tiền mặt, kho bạc, ngân hàng)

- Quản lý, theo dõi nhập xuất  vật tư, công cụ dụng cụ: Thuốc, dịch, phim, hoá chất, vật tư y tế, vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ chuyên môn và hành chính

- Quản lý TSCĐ

- Tổng hợp và báo cáo thuế

+ Bộ phận thanh toán viện phí:  Gồm 9 nhân lực: 7 nhân lực phục vụ khám chữa bệnh BHYT với 5 vị trí làm việc tại 3 tầng nhà số 7; 2 nhân lực phục vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

* Trực 24/24 thanh toán viện phí hàng ngày. 

III. Chức năng nhiệm vụ:

- Chức năng: Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và Phó giám đốc (Được Giám đốc phân công phụ trách). Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Nhiệm vụ:

+ Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán Ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

+ Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định.

+ Theo kế hoạch Ngân sách và nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu theo tổng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

+ Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

+ Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

+  Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

+ Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

IV. Thành tích đạt được:

     Cùng với sự phát triển của Bệnh viện phòng Tài chính kế toán trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác Tài chính trong Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ phục vụ người bệnh phù hợp với từng thời kỳ. Đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính bệnh viện theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, phòng đã hoàn thành nhiệm vụ tư vấn với Ban Giám đốc, lập phương án trình Bộ Y Tế xin thực hiện ngay từ năm 2006 và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Bệnh viện khi được Bộ Y Tế cho phép vừa đảm bảo nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, vừa từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức.

     Là Bệnh viện chính sách, đối tượng phục vụ của Bệnh viện chủ yếu là người bệnh có thẻ BHYT nên việc tổ chức quản lý thu viện phí tại Bệnh viện chủ yếu là thanh quyết toán viện phí BHYT qua cơ quan BHXH. Để đáp ứng tình hình thực tế phòng Tài chính kế toán luôn luôn cặp nhật các văn bản hiện hành về BHYT, tổ chức thanh toán viện phí hợp lý, nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, đúng qui định, đồng thời đảm bảo tổng hợp thanh quyết toán kịp thời với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

     Toàn bộ cán bộ, công chức của phòng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý tài chính của Bệnh viện,  sớm đưa công nghệ thông tin ứng dụng trong công tác tài chính.

Các danh hiệu thi đua phòng đã đạt được các năm qua:

01 bằng khen của Bộ Y Tế về thực hiện luật BHYT.

01 bằng khen của công đoàn y tế Việt nam.

05 bằng khen của công đoàn y tế quận Hai Bà trưng.

Liên tục đạt tổ đội lao động XHCN và tổ lao động xuất sắc.

V. Hướng phát triển của phòng trong giai đoạn tới :       

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ về hoạt động tài chính kế toán trong Bệnh viện .

- Đào tạo trong những năm tới:

+ 01 cao học

+ 02 đại học   

VI. Một số hình ảnh hoạt động

Hình ảnh giao ban hàng ngày tại phòng TCKT

Hình ảnh tập thể phòng TCKT

 

VII. Lãnh đạo của phòng qua các thời kỳ :

       Trưởng phòng :

           - Ông Trần Lại (1968 – 1978)

           - Ông Nguyễn Hữu Hiểu (1982 – 1993)

           - Cử nhân Nguyễn Thị Kính (1993 – 2004)

           ( Năm 1982 – 1993 là phó trưởng phòng )

            - Cử nhân Nguyễn Thị Song Nhị (2004 - 2017)

       Phó trưởng phòng :

            - Ông Trần Lại (1958 – 1968)

            - Bà Từ Thị Yến (1970 – 1976)

           - Ông Nguyễn Hữu Hiểu (1978 – 1982)

            - Cử nhân Nguyễn Thị Kính (1982 – 1993)

           - Cử nhân Nguyễn Thị Huy (1994 – 2005)

Sửa lần cuối vào Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 16:00
Đánh giá
(1 phiếu)
Đọc 9190 lần

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2
skype skype
Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2

Đường dây nóng:  19009095

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3972 2231 - 04 3972 2232  

Website: Http://benhvienhuunghi.vn - Http://huunghihospital.vn  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.