webmail

 

 

Phòng Hành chính Quản trị

 

I. Lịch sử thành lập:

       Phòng Hành chính quản trị được thành lập ngày 28/3/1958 cùng ngày thành lập với bệnh viện, lúc đầu chỉ là tổ hành chính với quân số 5-7 nhân viên.

     Từ 1958-1975: Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, phòng HCQT gồm có Tổ thợ, Tổ lái xe, phòng bảo vệ, nhà bếp bệnh nhân, nhà bếp tập thể, y tế cơ quan, trạm xá nhà trẻ. Đảm nhận toàn bộ công tác hậu cần của bệnh viện, không chỉ đảm bảo sự hoạt động chung cho bệnh viện mà phải đảm nhiệm thêm công tác khác như: chăm lo đời sống CBCVNC, các nhu yếu phẩm trong cuộc sống, lo chăm sóc giữ trẻ cho CBVC trong thời gian làm việc, lo cơ sở vật chất khi bệnh viện phải di chuyển khi có chiến tranh tàn phá Miền Bắc, lo tiếp nhận viện trợ của Chính phủ Liên Xô, lo bảo quản và cung ứng các trang thiết bị y tế…

     Từ năm 1975-1990: Trong thời kỳ bao cấp phòng HCQT đã có 01 Trưởng phòng, 03 Phó phòng các tổ gồm có: Tổ thợ (Mộc, nề, điện nước 17 người); Tổ Bảo vệ (13 người), Tổ văn phòng (8 người), Tổ vườn (6 người), Tổ tổng đài (5 người), nhà trẻ: 10 người; trạm xá (3 người); Tổ xe (13 người), phụ trách kho (4 người). Ngoài các công tác đảm bảo hoạt động của bệnh viện phải lo cho đời sống CBVC, lo quản lý sửa chữa nhà ở tập thể đồng thời phải lo xây dựng cơ sở hạ tầng như:

+ 1975-1978: Xây dựng xong nhà điều trị số 6, nhà khám đa khoa.

+ Từ 1983-1985: Xây dựng nhà tang lễ

+ Từ 1985-1988: Xây dựng xong nhà điều trị số 3.

+ Từ 1988-1990: Cải tạo nâng cấp nhà số 1 khoa Nội A.

+ Từ 1986-1990: Xây dựng xong 90 căn hộ nhà tập thể tại Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

      Sự đóng góp của phòng Hành chính quản trị tại thời kỳ này đã tạo nên cơ sở vật chất đảm bảo cho việc khám và điều trị cho cán bộ Trung cao cấp của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo được môi trường làm việc cho cán bộ viên chức cũng như cải thiện được đời sống của cán bộ viên chức trong bệnh viện.

     Từ 1990-2012: Trong thời kỳ đổi mới và hòa nhập Phòng Hành chính quản trị cũng đã phát huy được truyền thống của phòng là đoàn kết gắn bó, phát huy sáng tạo trong công tác quản lý, kiện toàn lại bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các tổ tiết kiệm nhân lực. Năng động và hòa nhập với sự phát triển của bệnh viện cũng như sự phát triển của xã hội, ngoài các công tác nhằm đảm bảo sự hoạt động chung cho bệnh viện và phải quản lý các mảng công việc như: Sản xuất đảm bảo nguồn nước sạch, đảm bảo nguồn nước thải... Đảm bảo môi trường theo luật môi trường, đảm bảo công tác PCCC theo luật PCCC cùng Ban Đời sống quản lý các dịch vụ làm tăng thu nhập cho bệnh viện. Cũng trong thời kỳ này phòng HCQT cũng đã đóng góp rất nhiều trong quá trình xây dựng Bệnh viện như công tác chống xuống cấp Bệnh viện từ 1990 - 1991. Từ 1991 - 1993 xây dựng nhà hậu cần tạo được cơ sở vật chất mới đảm bảo nơi làm việc ổn định cho lãnh đạo bệnh viện và các phòng kế cận. Từ 1998 - 2000 Xây dựng nhà kỹ thuật nghiệp vụ để tạo được cơ sở vật chất đưa Bệnh viện Hữu nghị trở thành bệnh viện mũi nhọn trong chẩn đoán hình ảnh cũng như thận nhân tạo và các labo xét nghiệm như sinh hóa, huyết học, vi sinh, phòng mổ đạt chuẩn theo yêu cầu của ngành. Từ năm 2004 - 2006 xây dựng thành công Phòng Khám bệnh tự nguyện và Khoa Điều trị theo yêu cầu với 27 giường bệnh để làm cơ sở cho công tác phát triển dịch vụ sau này. Từ 2006 - 2007 hoàn thiện xây dựng nhà kỹ thuật nghiệp vụ khối mở rộng. Từ năm 2008 đến nay: Cải tạo xong khu CT, chụp cộng hưởng từ, chụp mạch, phòng mổ đảm bảo đạt chuẩn. Xây dựng xong nhà điều trị cao tầng nhằm đảm bảo định hướng tới 2015 Bệnh viện đảm bảo 700 giường bệnh đạt tiêu chuẩn của ngành, đồng thời tạo ra được môi trường điều trị và làm việc ở mức độ tốt nhất. Đó cũng là sự đóng góp cho việc cải thiện đời sống cán bộ viên chức của Bệnh viện.

     Trong quá trình đổi mới này phòng Hành chính QT cũng đã có nhiều sáng kiến tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm tiết kiệm được tài chính cũng như đảm bảo sự hoạt động của Bệnh viện.

II. Cơ cấu tổ chức:

* Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng: KS. Phạm Đức Tuấn Hùng - Quản lý chung:

Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ công tác tháng, quý, năm.

Lập dự toán mua sắm, sửa chữa lớn hàng năm

Báo cáo tổng kết hoạt động tháng, quý, năm.

Công tác kiêm nhiệm: Ban QLDA

+ Phó trưởng phòng: CN. Dương Thị Hương Hà

+ Phó Trưởng phòng: KS Nguyễn Văn Huy

Số lượng nhân viên: 30 người

Các tổ:

* Tổ Văn phòng:

- Nhân sự: 07 nhân viên (02 kỹ sư­, 02 cử nhân, 01 cao đẳng, 01 trung cấp, 01 nhân viên phục vụ): gồm các cán bộ phòng văn thư, đánh máy, tiếp khách và quản lý tổng đài điện thoại, chỉ đạo chung hoạt động của các bộ phận trong phòng.

- Đảm bảo quản lý văn th­ư, lư­u trữ hồ sơ, phô tô đánh máy.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, các hoạt động mít tinh hội họp, lễ tết.

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng, cấp nư­ớc, sản xuất nư­ớc sạch.

- Cùng ban PCCC bệnh viện đảm bảo công tác PCCC.

- Đảm bảo vệ sinh môi tr­ường, nư­ớc thải, vệ sinh công sở.

- Quản lý cơ sở vật chất và là đầu mối cho các dịch vụ thuê mư­ớn.

- Đảm bảo cung cấp văn phòng phẩm, vật tư­ hành chính thông dụng cho các khoa phòng.

- Quản lý bảo d­ưỡng các hệ thống báo cháy, hệ thống n­ước sạch, nư­ớc thải, công tác sửa chữa lớn, nhỏ.

* Tổ xe: quản lý các loại xe cứu thương, xe 4 chỗ, xe 12 chỗ, phục vụ cấp cứu bệnh nhân, đưa đón các giáo sư, phục vụ các hoạt động của Ban Giám đốc.

- Nhân sự: 09 lái xe.

- Đảm bảo công tác vận chuyển cấp cứu, đư­a đón giáo sư­, phục vụ hội nghị, đoàn quốc tế, phục vụ nhiệm vụ chính trị khác.

- Đảm bảo công tác sửa chữa xe ô tô (14 xe gồm xe cứu th­ương, xe 12 chỗ, xe 4 chỗ)

- Mua và thanh toán xăng hàng tháng.

* Tổ thợ: bao gồm thợ mộc, thợ nề, điện nước có nhiệm vụ thay thế, sửa chữa vật tư điện nước và sửa chữa nhỏ trong toàn bệnh viện.

- Nhân sự: 06 nhân viên (03 thợ n­ước, 01 thợ mộc, 01 thợ thông tắc, 01 quản lý tổng đài).

- Đảm bảo công tác sửa chữa nhỏ ở các khoa phòng.

- Thực hiện cùng tổ văn phòng về công tác sửa chữa nhỏ, bảo dư­ỡng các hệ thống nước sạch, nư­ớc thải trạm bơm, hệ thống đun n­ước uống.

- Vận hành và quản lý khu xử lý n­ước sạch, nư­ớc thải.

- Cùng tổ Văn phòng đảm bảo thông tin liên lạc.

* Tổ bảo vệ: có nhiệm vụ kiểm tra các đối tượng ra vào bệnh viện, giữ gìn trật tự và an ninh an toàn cho mọi hoạt động của bệnh viện.

- Nhân sự: 12 nhân viên.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự.

- Kết hợp với phòng HCQT về công tác PCCC.

- Mua và thay thế các thiết bị PCCC đã hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

* Tổ nhà trẻ: phục vụ chăm sóc các con cháu của CBCNV bệnh viện.

III. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng HCQT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng Hành chính trong bệnh viện.

Thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp để xây dựng sửa chữa duy tu nhà cửa, hệ thống hạ tầng cơ sở trong bệnh viện, điện, nước, sân vườn.v.v…

Sửa chữa thay thế vật tư điện nước, nhà cửa trong bệnh viện đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho bệnh viện.

Cung cấp vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm, đồ vải phục vụ bệnh nhân và cán bộ công nhân viên.

Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng qui định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện, điều động xe ôtô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa,  duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện

Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn dốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.

Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

IV. Thành tích đã đạt được:

Tập thể xuất sắc nhiều năm liền.

Nhiều năm đạt danh hiệu tổ xuất sắc và tổ công đoàn xuất sắc.

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua của ngành, chiến sỹ thi đua của cơ sở nhiều năm liền.

01 Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam

05 Giấy khen của Công đoàn Quận Hai Bà Trưng.

V. Hướng phát triển:

Tiếp tục nghiên cứu việc xã hội hóa Tổ thợ, Tổ bảo vệ trình Ban Giám đốc xét nhằm nâng cao hiệu quả lao động và tiết kiệm được chi phí.

Tham mưu cho Ban Giám đốc và Ban Đời sống các dịch vụ nhằm tăng thu cho bệnh viện.

Đề xuất các phương án đảm bảo cung cấp nước sạch, quản lý PCCC, quản lý môi trường và an ninh trật tự.

Quản lý đưa vào vận hành các cơ sở vật chất đã được đầu tư một cách hiệu quả.

Tham mưu và giúp cho Ban Giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng nhà khám đa khoa, nhà tang lễ, cải tọa nhà hậu cần, nhà số 6, hạ tầng cơ sở đến 2016 đưa Bệnh viện Hữu nghị trở thành bệnh viện hàng đầu của ngành

Nâng cao trình độ chuyên môn trong quản lý, kiện toàn bộ máy gọn nhẹ hiệu quả.

VI. Một số hình ảnh hoạt động, ảnh tập thể:

 

Hình ảnh tổ bảo vệ đang liên lạc công tác an ninh bệnh viện

Hình ảnh giao ban tổ thợ hàng ngày

 

Kiểm tra hệ thống cấp nước cho bệnh viện

 

Hình ảnh công tác văn phòng

 

VII. Trưởng, phó phòng qua các thời kỳ:

* Trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984)

- Lê Quang Ân (1985-1994)

- Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009)

- Phạm Đức Tuấn Hùng (2009- nay)

* Phó phòng qua cỏc thời kỳ:

- Đỗ Thị Cầm

- Lưu Quý Đinh

- Nguyễn Xuân Trường

- Lưu Quý Đinh

- Nguyễn Xuân Trường

- Đoàn Hồng Ngọc

- Phạm Đức Tuấn Hùng

- Nguyễn Xuân Trường

- Dương Thị Hương Hà (2012 - nay)

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 09:42
Đánh giá
(0 phiếu)
Đọc 8646 lần

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2
skype skype
Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2

Đường dây nóng:  19009095

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3972 2231 - 04 3972 2232  

Website: Http://benhvienhuunghi.vn - Http://huunghihospital.vn  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.