webmail

 

 

I. Lịch sử thành lập

   Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện được thành lập ngày 01/9/2014 theo Quyết định Số 296/QĐ-HN của Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị.

II. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: ThS.BS. Nguyễn Hồng Hoa – Kiêm nhiệm 50% khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Phó trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Thị Thúy Vinh

Nhân lực hiện tại: 4 trong đó. Thạc sĩ: 2, Dược sĩ: 01, Điều dưỡng: 01.

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Hướng dẫn các thành viên của mạng lưới xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với từng khoa, phòng. Mối khoa, phòng đưa ra ít nhất một mục tiêu và một kết quả đầu ra cụ thể phù hợp với kế hoạch cải tiến chất lượng chung của bệnh viện

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng

- Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể của từng Khoa, phòng

IV. Hướng phát triển

- Kiện toàn nhân lực của phòng;

- Tổ chức hoặc cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng do các cơ quan, tổ chức thực hiện;

- Kiện toàn hoạt động chính quyền và công đoàn

V. Một số hình ảnh của phòng

 Phong QLCC

Tham dự khóa đào tạo quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo iso 15189:2012

Sửa lần cuối vào Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 08:28
Đánh giá
(5 phiếu)
Đọc 8003 lần
Xem thêm trong thể loại này: « Công nghệ cao Công tác xã hội »

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2
skype skype
Hữu Nghị 1
Hữu Nghị 2

Đường dây nóng:  19009095

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3972 2231 - 04 3972 2232  

Website: Http://benhvienhuunghi.vn - Http://huunghihospital.vn  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.