I. Lịch sử thành lập.

         –            Khoa thành lập năm 1958 với tên gọi ban đầu là Khoa Điện quang.

         –            Từ năm 1998 khoa được đổi tên là Khoa Chẩn đoán Hình ảnh.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1. Trưởng khoa:

         –            GS. Hoàng Kỷ (1962 – 1975)

         –            GS.TS.TTND. Hoàng Đức Kiệt (1974 – 2004)

         –             PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng (từ 2004 đến nay)

2. Phó trưởng khoa:

         –            Thầy thuốc ưu tú Bùi Đình Phúc (1969 – 1998)

         –            PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng (1998 – 2004)

         –            ThS. Trần Trung (1999 – 2003)

         –            ThS. Nguyễn Hồng Hoa (2005 – 2014)

         –            Phó Trưởng khoa: BS. Trịnh Tú Tâm (từ 1/2022)

III. Cơ cấu tổ chức hiện nay:

         –            Trưởng khoa: BSCKII. Trần Đăng Khoa (từ 2021 đến nay)

         –            Phó Trưởng khoa: ThS.BS Phạm Đức Hiệp (từ 2004 đến nay)

         –            Điều dưỡng trưởng khoa: KTV. Nguyễn Văn Tuấn (từ 2018 đến nay)

         –            Biên chế hiện nay: 31 nhân viên gồm 11 Bs (1PGS, 2 Ths, 3 Bs CKI, 5 Bs), 13 KTV (02 KTV đại học, 04 KTV Cao đẳng, 07 KTV trung học), 6 điều dưỡng trung học, 1 hộ lý.

         –            Hợp đồng lao động: 04 người

IV. Chức năng nhiệm vụ

1. Chụp, chẩn đoán, can thiệp điều trị trong các lĩnh vực:

         –            Điện quang quy ước.

         –            Cắt lớp vi tính: 2 dãy và 256 dãy.

         –            Cộng hưởng từ 1,5 Tesla.

         –            Điện quang can thiệp.

2. Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến dưới chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.

3. Tham gia Ban quản lý dự án của Bộ y tế, kiểm tra việc thực hiện các dự án y tế trong cả nước.

4. Tham gia Hội đồng tư vấn với Vụ trang thiết bị và  công trình y tế Bộ Y tế.

V. Các thành tích đạt được:

         –            Đạt nhiều giải tại các hội thao tuổi trẻ: BS Nguyễn Quốc Dũng (Giải Nhất năm 1993,1995), BS Trịnh Tú Tâm (Giải Nhất năm 2017),…

         –            Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế năm 2016.

         –            Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002.

         –            Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm.

VI. Định hướng phát triển:

         –            Tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trên thế hệ CLVT 256

         –            Phát triển các kỹ thuật điện quang can thiệp, điện quang can thiệp giảm đau.

         –            Phát triển các công nghệ mới trong siêu âm: Siêu âm can thiệp giảm đau, Fibroscan, ElastroUS.

         –            Số hóa Xquang toàn diện, thực hiện bệnh viện không phim.

         –            Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho các bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ.

Leave a Comment