I. Lịch sử thành lập:

Khoa Giải phẫu bệnh thành lập vào tháng 09 năm 1967.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng khoa

Bs. Đào Doanh Hồng.

Bs. Phan Trinh.

PGS. TS. Nguyễn Văn Bằng (1998 – 2007).

Ts.Bs. Trương Công Duẩn (kiêm nhiệm từ 2009 – 2013).

Ths.Bs. Trần Đức Hưởng (2013 – 2021).

2. Phó trưởng khoa

Bs.Nguyễn Đăng Hải.

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Trưởng khoa : ThS.BS. Lê Tiến Đạt (từ 2/2022 đến nay)

KTV trưởng: CN. Phạm Thúy Uyên (từ 2016 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức: 6 người; trong đó: 3 Thạc sĩ, 3 Kĩ thuật viên.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Xét nghiệm, chẩn đoán tế bào và mô bệnh học phục vụ công tác điều trị.

Đào tạo, chuyển giao kĩ thuật chuyên ngành cho tuyến dưới.

V. Thành tích đạt được

Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

VI. Định hướng phát triển

Thực hiện kỹ thuật cắt lạnh, chẩn đoán tức thì bệnh phẩm phẫu thuật.

Triển khai một số kỹ thuật hóa mô để hỗ trợ chẩn đoán bệnh: Kỹ thuật Ziehl-Neelsen trên mảnh cắt mô, Kỹ thuật nhuộm ba màu ( Trichomasson)…

Triển khai kỹ thuật Hóa mô miễn dịch trên mảnh cắt paraffin để xác định nguồn gốc, định typ, phân loại tế bào u, phục vụ cho điều trị, tiên lượng ung thư.

Leave a Comment