Để thuận tiện trong việc làm “Sổ khám chữa bệnh”; bên cạnh Quy trình làm mới, đổi Sổ khám chữa bệnh trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Hướng dẫn làm Sổ khám chữa bệnh trực tuyến tại Bệnh viện như sau:

Xác định tiêu chuẩn Khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị

– Truy cập website: https://benhvienhuunghi.vn/ chọn mục “LÀM SỔ KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN”.

– Đối chiếu tiêu chuẩn theo Hướng dẫn Số 52-HD/BTCTW ngày 02/12/2005, cụ thể:

+ Cán bộ đã được công nhận là “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”.

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

+ Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân;

+ Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện và tương đương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 2 (hệ số 4,74) trở lên;

+ Cán bộ, công chức, viên chức có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 3 (hệ số 5,08) trở lên.

+ Cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 2 (hệ số 4,74) trở lên.

+ Chủ tịch hội đồng quản trị (có mức lương: hệ số 8,5), tổng giám đốc (có mức lương: hệ số 8,2) tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt và tương đương được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm…

– Tham khảo chi tiết Hướng dẫn Số 52-HD/BTCTW trong link dưới đây:

https://benhvienhuunghi.vn/huong-dan-so-52-hd-btctw-dieu-chinh-bo-sung-doi-tuong-kham-chua-benh-tai-mot-so-co-so-y-te-cua-trung-uong/

Làm Sổ khám chữa bệnh trực tuyến

Khi thấy đủ tiêu chuẩn đăng kí Khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, thực hiện các thao tác sau:

– Click vào link: https://benhvienhuunghi.vn/dang-ky-so-kham-chua-benh/

– Điền thông tin vào các trường bắt buộc.

– Chuyển khoản lệ phí cấp Sổ khám chữa bệnh: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

+ Số Tài khoản: 114000040866 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Hai Bà Trưng, Chủ tài khoản: Bệnh viện Hữu Nghị.

+ Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, ngày.tháng.năm sinh lam so y ba

(Ví dụ: Nguyen Van A 01.01.1968 lam so y ba)

Chú ý: Bệnh viện KHÔNG hoàn trả tiền nếu kiểm tra thấy người làm sổ không đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký.

– Gửi ảnh Biên lai chứng minh đã chuyển khoản thành công.

Thời hạn làm Sổ khám chữa bệnh

10 ngày làm việc tính từ thời điểm đăng ký trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại:

– Trong giờ hành chính: phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị, ĐT: 0243.9722232

– Ngoài giờ hành chính: Bs Lê Xuân Hà, ĐT: 0912.546.546

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu: VT, KHTH

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HÀ