I. Lịch sử thành lập:

Ngày thành lập: Tháng 3 năm 1962

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng phòng:

– BS Đỗ Chí Ngạc – Trưởng Phòng (đã mất)

– BS Trần Văn Thục – Trưởng phòng ( đã mất)

– BS Hồ Ngọc Kê- Trưởng phòng

– BS Trịnh Thế Dung- Quyền trưởng phòng

– BS Phạm Ngọc Lâm – Trưởng phòng

– BS Tô Kim Khuê – Trưởng Phòng (đã mất) từ năm 1995- 2004

– BS Vũ Mạnh Hồng – Phó trưởng phòng từ năm 1999- 2008

– BS Cù Huy Tùng – Trưởng phòng từ năm 2005- 2008

– BS Nguyễn Văn Hưng- Trưởng phòng từ năm 2008-2014

– BS Bùi Đình Lưu – Phó trưởng phòng từ 2009- 2015

– BSCKII Phạm Văn Vững – PGĐ kiêm trưởng phòng năm 2014- 2015

2. Phó trưởng phòng:

BS Vũ Mạnh Hồng (1999 – 2008).

BS Bùi Đình Lưu (2009 – 2015).

3. Điều dưỡng trưởng phòng:

– ĐD Hà Thị Mùa

– ĐD Nguyễn Thị Phòng từ năm 2002 đến năm 2005

– ĐD Trần An Châu từ năm 2005- 2009

– ĐD Nguyễn Thị Thu Phương từ năm 2009- 2016

– ĐD Trần Công Đệ từ năm 2016-2017

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

Trưởng phòng: ThS.BS. Nguyễn Thị Vân Anh (từ 2019 đến nay)

Phó trưởng phòng: ThS.BS. Nguyễn Đức Chính (từ 2017 đến nay)

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Nguyễn Thị Thu Phương (từ 2017 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức: 12 người; trong đó: 07 bác sỹ (01 BSCK II, 02 thạc sỹ, 04 BSCKI), 04 điều dưỡng (02 CNĐD, 02 ĐDCĐ) và 01 hộ lý.

IV. Chức năng nhiệm vụ:

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý.

Phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, các Hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước.

Đón các Đoàn khách Quốc tế.

V. Thành tích đạt được:

Huân chương Lao động hạng Ba năm 1987 và 2001.

Cờ thi đua xuất sắc của Ban BVCSSKCBTW năm 2007 và 2010.

Bằng Khen của Ban BVCSSKCBTW năm 2008 và 2016.

Bằng khen của các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hội chữ thập đỏ và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam,…

VI. Hướng phát triển:

Phấn đấu mỗi năm có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Đào tạo bổ túc chuyên khoa sâu về tim mạch, lão khoa, nội tiết- đái tháo đường… cho các bác sỹ.

Triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Leave a Comment