I. Lịch sử thành lập:

       Thành lập ngày 28/3/1958, tiền thân  là tổ hành chính.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1. Trưởng phòng

–  Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984)

–  Lê Quang Ân (1985-1994)

–  Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009)

– Phạm Đức Tuấn Hùng (2010-2018)

– TS.BS. Đinh Xuân Thành

2. Phó trưởng phòng

–  Đỗ Thị Cầm

–  Lưu Quý Đinh

–  Nguyễn Xuân Trường

–  Đoàn Hồng Ngọc

–  Phạm Đức Tuấn Hùng

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

    – Trưởng phòng: KTS. Nguyễn Văn Thái

    – Phó Trưởng phòng: CVC. Trần Thị Hương Thủy (từ 8/2023 đến nay)                  

    – Tổng số biên chế hiện nay: 28 người

IV. Chức năng nhiệm vụ:

–         Phòng HCQT là phòng nghiệp vụ tổng hợp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

–         Cung cấp vật tư tiêu hao, hàng hoá hành chính, văn phòng phẩm, đồ vải phục vụ bệnh nhân và cán bộ công nhân viên.

–         Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định, thực hiện đảm bảo thông tin văn bản tiếp nhận trên hệ thống văn thư điện tử.

V. Thành tích đã đạt được:

–         Danh hiệu Tập thể xuất sắc nhiều năm liền.

–         Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua của ngành, chiến sỹ thi đua của cơ sở nhiều năm liền.

–         01 Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam

–         Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016

V. Hướng phát triển:

–         Tiếp tục nghiên cứu việc xã hội hóa Tổ thợ, Tổ bảo vệ

–         Tham mưu cho Ban Giám đốc và Ban Đời sống các dịch vụ nhằm tăng thu cho bệnh viện.

–         Đề xuất các phương án đảm bảo cung cấp nước sạch, quản lý PCCC, quản lý môi trường và an ninh trật tự.

–         Quản lý đưa vào vận hành các cơ sở vật chất đã được đầu tư một cách hiệu quả.

Tham mưu và giúp cho Ban Giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng nhà tang lễ.

Leave a Comment