I. Lịch sử thành lập:

Ngày thành lập: 

+ Ngày 01/09/2014 thành lập Phòng Quản lý chất lượng.

+ Ngày 01/12/2015 thành lập Phòng Công tác xã hội.

+ Ngày 01/11/2018 sáp nhập Phòng Quản lý chất lượng với Phòng Công tác xã hội. Lấy tên Phòng là Quản lý chất lượng và Công tác xã hội.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Hồng Hoa (từ 9/2014 đến 9/2019)

– Phó Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Thị Thúy Vinh (từ 2016 đến 9/2019)

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

– Trưởng phòng: BSCKII Nguyễn Thị Thúy Vinh (từ 10/2019 đến nay)

– Phó trưởng phòng: CN Trần An Châu  (từ 11/2018 đến nay)

– Tổng số cán bộ viên chức: 04 người trong đó: 01BSCKII, 02CNĐD, 01CV.

IV. Chức năng nhiệm vụ:

Là phòng nghiệp vụ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động:

1. Quản lý chất lượng:

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

– Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố.

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

–  Làm đầu mối điều phối các hoạt động của Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện.

2. Công tác xã hội:

–  Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

– Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

–  Hỗ trợ nhân viên y tế.

–  Đào tạo, bồi dưỡng.

–  Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

Tổ chức các buổi tập huấn về quản lý chất lượng, an toàn người bệnh
Tổ chức các chương trình khám bệnh nhân đạo cho người nghèo
Tổ chức các chương trình từ thiện cho các đối tượng chính sách
Vận động, tiếp nhận tài trợ của các đơn vị,cá nhân cho người bệnh và bệnh viện
Hỗ trợ các suất ăn bệnh lý, suất ăn miễn phí cho người bệnh
Tổ chức hoạt động “Đội Tiếp sức người bệnh” trong bệnh viện
Thực hiện các hoạt động truyền thông y tế trong bệnh viện

V. Thành tích đạt được:

– Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019.

– Các cá nhân đạt nhiều bằng khen của Công đoàn Y tế, Bộ Y tế, Bằng khen của lãnh đạo các tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên…

VI. Hướng phát triển trong thời gian tới:

– Phối hợp với các khoa, phòng thực hiện tốt chính sách chất lượng của Bệnh viện, góp phần xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị thành địa chỉ tin cậy của người bệnh;

– Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến chất lượng nhằm nâng cao mức chất lượng Bệnh viện.

– Xây dựng và triển khai thành công các kế hoạch cải tiến chất lượng của từng khoa/phòng, góp phần cải tiến chất lượng bệnh viện.

– Duy trì hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện, giám sát và đưa ra các khuyến nghị về quản lý chất lượng nhằm góp phần nâng cao mức chất lượng Bệnh viện và đưa Bệnh viện Hữu Nghị đạt mức chuẩn chất lượng cao trong hệ thống các Bệnh viện.

– Duy trì các hoạt động hỗ trợ về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

– Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác vận động, tiếp nhận các tài trợ về kinh phí, vật chất và tổ chức các hoạt động khám bệnh nhân đạo, hoạt động từ thiện của bệnh viện góp phần hỗ trợ những người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

– Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông y tế và quảng bá thương hiệu Bệnh viện Hữu Nghị trên các phương tiện đại chúng.

Leave a Comment