Về việc phê duyệt KQLCNT lần 1 (gồm 230 danh mục) của gói 3: Cung cấp vật tư y tế thông thường và các chuyên khoa khác thuộc Dự án cung cấp vật tư y tế năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị

Tải về:

Leave a Comment