Chiều ngày 03.08.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức sinh hoạt khoa học với nội dung: Ca lâm sàng phát hiện muộn ung thư phổi do TS Nguyễn Tiến Dũng

Phó trưởng khoa HH – DỨ thuyết trình

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học:

 

Leave a Comment