Ngày 07.10.2020 Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức SHKH với chuyên đề “Ca lâm sàng hội chứng suy nút xoang ” BS Lê Thị Thu Huyền – Khoa Tim Mạch báo cáo:

 

Leave a Comment