Ngày 21.10.2020 Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức SHKH với chuyên đề “Hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ” B.SVũ Văn Kiểu – Khoa  Hô hấp – Dị ứng báo cáo:

Leave a Comment