Chiều ngày 31.08.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức buổi lễ bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở với nội dung: Một số yếu tố liên quan tới sống thêm trên bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn IV điều trị nội tiết do BS Lê Thị Khánh Tâm -Trưởng khoa Ung bướu – Xạ trị trình bày

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở:

Leave a Comment