Chiều ngày 17.08.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với nội dung: “Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ  Phát triển tại Khoa Ngoại thần kinh – CTCH” do BSCKII Trần Cửu Long Giang, TK Ngoại thần kinh – CTCH BSNT Tạo hình Trương Văn Phú báo cáo

  • Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học:                           

Leave a Comment