Chiều ngày 05.10. 2022 Tại hội trường bệnh viện Hữu nghị đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề :” Sỏi mật biến chứng tắc mật do BS Phạm Quốc Sự

Khoa Tiêu hóa trình bày

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi sinh hoạt khoa học :

Leave a Comment