Chiều ngày 20.07.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ não cấp năm 2022 “do BS Lê Bá Tuấn

Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 5thuyết trình :”

 Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đề tài khoa:

 

Leave a Comment