Khoa Cơ xương khớp

I. Lịch sử thành lập: Tiền thân là khoa Lão khoa, thành lập ngày 28.10.1982, đổi tên thành khoa Cơ-Xương-Khớp năm 2003. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1.Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Lương (1982 – 2000) TS. Phạm Hồng Huệ (2000 – 2012)  BSCK II. Nguyễn Thị Lan (2012 – 2019) 2. Phó trưởng khoa:…

Đọc tiếp