Phòng Hành chính quản trị

I. Lịch sử thành lập:        Thành lập ngày 28/3/1958, tiền thân  là tổ hành chính. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng phòng –  Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984) –  Lê Quang Ân (1985-1994) –  Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009) – Phạm Đức Tuấn Hùng (2010-2018) – TS.BS. Đinh Xuân Thành 2. Phó trưởng…

Đọc tiếp