Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:    – Ông Nguyễn Thành Thực – Ông Dương Văn Thịnh – BSCC.TTND. Nguyễn Xuân Hướng (1981 – 1992)    – CN. Hà Văn Ký (1992 – 2008)    – ThS.DS. Đào Thị Hằng (4/2008 – 11/2017) 2.Phó trưởng phòng:  …

Đọc tiếp

Giới thiệu chung

Bệnh viện Hữu Nghị 60 năm xây dựng và phát triển                   Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (nay là Bệnh viện Hữu Nghị) đã có những bước trưởng thành vượt bậc, đã trở thành địa chỉ khám chữa…

Đọc tiếp