Khoa Khám chữa bệnh – TYC

I.  Lịch sử thành lập : –         Tiền thân là Khoa Khám bệnh theo yêu cầu thành lập ngày 11/4/2004. –         Khoa Điều trị theo yêu cầu thành lập ngày 01/11/2005 . –         Ngày 01/3/2012  sáp nhập hai khoa trên thành khoa Khám, chữa bệnh theo yêu cầu. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng khoa: 1.1. Khoa Khám…

Đọc tiếp