Tầm nhìn:        

        Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, Bệnh viện Hữu Nghị còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức đó là: Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao nhưng khả năng đáp ứng còn rất hạn chế. Đội ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thiếu, nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến chưa trang bị. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế giao cho, đến năm 2010 bệnh viện phấn đấu xây dựng bệnh viện đa khoa hiện đại hoàn chỉnh với quy mô 600 giường bệnh, có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngang tầm với các nước trong khu vực để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Sứ mệnh: 

        Bệnh viện được vinh dự chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu về dự họp qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, họp Quốc hội, Đại hội các tổ chức đoàn thể quần chúng phục vụ bảo vệ sức khỏe cho các đoàn khách cấp cao nước ngoài sang thăm và các hội nghị quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam; Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ.

Leave a Comment