1. Thông báo về việc thu lệ phí Tuyển dụng viên chức năm 2022

2. Danh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Bệnh viện Hữu Nghị năm 2022

 

Thí sinh vui lòng tải về:

 

Leave a Comment